sobota, 31 marca 2012

Widziałeś Pinterest?

Znasz Pinterest? To najszybciej rozwijający się serwis społecznościowy – zarabia na siebie od samego początku.

10 milionów użytkowników od debiutu w marcu 2010 robi wrażenie?

Od początku tego roku liczba użytkowników tego serwisu wzrosła o 145%. 80% to kobiety, tylko 25% ma wyższe wykształcenie (dotyczy rynku amerykańskiego*).

Pinterest to wirtualna tablica lub mówiąc bardziej dokładnie zestaw wirtualnych tablic, na których możesz zbierać i prezentować ulubione zdjęcia i nagrania video na wybrany temat znalezione w Internecie. Prosty pomysł, prawda?

piątek, 16 marca 2012

Analogie opisujące media społecznościowe

Opowiadanie klientom o korzyściach z komunikacji w mediach społecznościowych często przypomina lekcję fizyki.

Pamiętasz trzy zasady ruchu Newtona?

Zasada: 1. bezwładności, 2. dynamiki, 3. akcji i reakcji.

Bezwładność ciał to zdolność ciał do przeciwstawiania się wszelkim zmianom ruchu. Im większa masa, tym większa bezwładność.

Bezwładność organizacji to zdolność organizacji do przeciwstawiania się wszelkim zmianom ruchu, także zmianom w komunikacji. Im większa organizacja, tym większa energia potrzebna jest do wprawienia jej w ruch lub dokonania zmiany.

Kiedy rozmawiam z klientami często korzystam z analogii, bo pomagają wyjaśniać nieznane, skomplikowane i dynamiczne zjawiska przez odwołanie się do czegoś, co znają i rozumieją.

Analogia to – w odróżnieniu do porównania – podobieństwo złożone. Polega na wskazaniu pewnych cech przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) podobnych do innego przedmiotu. Analogiczny nie znaczy "identyczny", ale "mający podobne cechy".